Handelsbetingelser

Herunder følger handelsbetingelser for PokemonButik.dk. Bemærk at gældende lovgivning, herunder forbrugerloven og loven om distancehandel, altid tager præcedens og du kan derfor aldrig blive dårligere stillet end dette. Herunder uddyber vi nogle af disse rettigheder og forklarer hvordan du benytter dig af dine rettigheder, f.eks. reklamationsretten. Du skal altid acceptere handelsebetingelserne før du kan handle med PokemonButik.dk.

Produktinformation
På PokemonButik.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@PokemonButik.dk.
PokemonButik.dk gør opmærksom på, at de produkter som sælges hos PokemonButik.dk hovedsagligt produceres i udlandet. Det bemærkes, at engelsk er et af hovedsprogene i verden.

Priser
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændre sig. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling
Præsentation af varer sammen med en pris på PokemonButik.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra PokemonButik.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til PokemonButik.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og PokemonButik.dk er først indgået, når PokemonButik.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos PokemonButik.dk´s underleverandører.

Betaling
Betalingsoplysninger håndteres af PayPal. Denne udbyder er ISO certificeret og er din garanti for bedst mulige sikkerhed. Dine kortoplysninger modtages ikke på noget tidspunkt af PokemonButik.dk. Når du godkender en betaling accepterer du at vi senere kan trække dette beløb fra dit betalingsmiddel. Vi trækker først beløbet når varerne afsendes.
Hvis du vælger at oprette en konto hos PokemonButik.dk gemmer vi din betalingsadresse samt ordrehistorik, som du kan tilgå til enhver tid. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjepart.

Levering
Levering foretages med Post Danmark, med eller uden omdeling.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation
I henhold til købelovens regler, ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle produkter.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte og forklare, hvori fejlen eller manglen består. PokemonButik.dk vil derefter håndtere din reklamation. En reklamation, der fremkommer inden 2 måneder efter, efter at forbrugeren har opdaget manglen er altid rettidig.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til PokemonButik.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise (billeddokumentation), hvori manglen består. Billeddokumentation SKAL fremsendes på info@PokemonButik.dk.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
PokemonButik.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for PokemonButik.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for PokemonButik.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
PokemonButik.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos PokemonButik.dk. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået det købte eller den første levering i hænde.
For at kunne udnytte din fortrydelsesret skal varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som du modtog den.
Ved køb af produkter hos PokemonButik.dk er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Den originale emballage skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.
Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse af varen eller ved at sende varen retur til den angivne adresse (se mere under RETURNERING). Udgifter til returnering indenfor fristen for fortrydelse afholdes af kunden.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge GLS eller Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
PokemonButik.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand i original emballage.

Retur Adresse
PokemonButik.dk
C/O RaBu Media Integration
Horsensgade 18, 5.
2100 København Ø

Reparation og omlevering
Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid.
Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Udgifter til returnering indenfor fristen for fortrydelse afholdes af kunden.
Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig. refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.
Hjemmesiden PokemonButik.dk drives af firmaet:
PokemonButik.dk
CVR nr.: 29473099
Horsensgade 18, 5.
2100 København Ø

Forbehold for ændringer
PokemonButik.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links
Paypal: www.paypal.com
FDIH: www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen: www.forbruger.dk
Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation: www.forbruger.dk